Vår Historia

Det som kan räknas som församlingens början är hösten 1926 då en evangelist i Helgelseförbundet inbjöds till Sunnerby Missionshus. Även om dopet inte var det centrala i förkunnelsen fann många av de nyomvända att  Bibeln talade om dopet som en följd av omvändelsen. Sommaren 1927 hölls en dopförrättning i sjön Pelikroken då elva unga män och en kvinna döptes.

Söndagen den 7 augusti 1927, i Sunnerby missionshus, bildades den nya församlingen, som då fick namnet Betaniaförsamlingen. Senare ändrades namnet till Filadelfiaförsamlingen. 1930 invigdes den första egna kyrkan på samma tomt som nuvarande Pingstkyrkan vilken invigdes 1978.

Idag har vi 225 medlemmar varav de flesta bor i Vrigstad med omnejd.
Varje vecka hålls regelbundet samlingar för barn och ungdomar, söndagsskola, bönesamlingar och söndagsgudstjänster (kl 10 eller 16). Cellgrupper samlas i hemmen för gemenskap, bibelstudium och bön. Sång och andaktsstunder har sedan många år hållits på Göransgården, äldreboendet här i Vrigstad. Café Lyktan är öppet lördagskvällar.