Vårt Samfund

PINGSTRÖRELSENS HISTORIA
Under 1900-talets början uppstod en andlig väckelse i USA, pingstväckelsen. Denna kom till Sverige omkring år 1907 och många frikyrkoförsamlingar tog till sig denna och man
benämnde sig som ”fria församlingar”. Pastor Lewi Pethrus och hans församling Filadelfia i Stockholm, fick en samlande funktion och pingströrelsen växte fram som en egen fri församlingsrörelse . Det uppstod snabbt flera pingstförsamlingar runtom i landet.

Historiskt sett har Pingströrelsen inte haft någon formell samfundsorganisation men pingstförsamlingarna har alltid haft gemensamma engagemang. Idag samverkar församlingarna genom en rad föreningar, stiftelser och företag där bl.a. utbildning, socialt arbete, mission och massmedia är centrala verksamheter. År 2002 bildade man samverkansorganisationen Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan. Rörelsen har bl.a. startat den kristna dagstidningen Dagen.

Idag räknar vi med ca 86.000 medlemmar i 480 församlingar. Några av dessa är sk samarbetsförsamlingar med anknytning till ett eller flera andra samfund.

Internationellt brukar man räkna med 100-150 miljoner medlemmar i pingströrelsen. Den karismatiska rörelsen har sedan 1970-talet haft en enorm utbredning i världen och vissa statistikuppgifter pekar på ca 500 miljoner medlemmar. Här inräknas då en mängd olika samfund och kyrkor.

Filadelfiaförsamlingen i Vrigstad tillhör Pingströrelsen i Sverige.
För att läsa mer om Pingströrelsen, vänligen besök: www.pingst.se