Sång & Musik

Sång och musik i Pingstkyrkan

“Sjung för Herren en ny sång, sjung för Herren, hela jorden! Sjung för Herren, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag!” Ps.96:1-2 (Folkbibeln)

Vi är skapade av Gud och en av våra stora uppgifter är att lovsjunga och upphöja Gud. Sången och musiken är skapad av Gud som en fantastisk gåva till oss människor. Vi är glada för att vi i församlingen har många härliga och villiga sångare och musiker i olika åldrar som på olika sätt bidrar till ett rikt sång- och musikliv.

Musikrådet samlas regelbundet för att planera musiken i gudstjänsterna. För närvarande finns fyra olika lovsångsteam som tjänstgör olika söndagar. Barnen bidrar med sång på en del gudstjänster. En kör med komp och blås medverkar vid gudstjänst ca en gång per månad. Tillsammans med de andra kyrkorna i Vrigstad finns det också en Ungdomskör. Kören övar tisdagar, jämna veckor kl. 18:30.Repertoaren är blandad och alla åldrar är välkomna att vara med.

Vi tror att musik är gränsöverskridande och ett medel för att få olika generationer att samarbeta runt vårt viktiga uppdrag: Göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd!

Ansvariga för kören Emma Petersson, 076-325 39 40 AnnSofie Ek Petersson.