Pingskyrkan Vrigstad

Om oss​​

Filadelfiaförsamlingen i Vrigstad är det officiella namnet men vi använder oss mer utav Pingstkyrkan Vrigstad pga vår koppling till Pingströrelsen i Sverige. Församlingen består av 230 medlemmar i alla åldrar med stort inslag av barnfamiljer. Flera musik- och lovsångsteam medverkar vid gudstjänsterna.

Varje vecka hålls regelbundet samlingar för barn och ungdomar, söndagsskola, bönesamlingar och söndagsgudstjänster. Bönegrupper samlas i hemmen för gemenskap, bibelstudium och bön. Sång och andaktsstunder har sedan många år hållits på Göransgården, äldreboendet här i Vrigstad. Café Lyktan är öppet lördagskvällar. Ungdomssamlingar och konfirmationsundervisning sker tillsammans med Vrigstad Missionsförsamling. Varje fredag samlas pensionärer till Gubbdagis för enkel fika och gemenskap.

Sedan hösten 2015 har ett stort antal nyanlända kommit till samhället och många deltar i församlingens gudstjänster och integrationssatsningar i församlingen.

Pastor och föreståndare är sedan 2019 Christoffer Fast. Församlingsledningen består av Äldsteråd och Församlingsstyrelse.

Församlingens historia​

Under 1900-talets första decennier spreds den karismatiska förkunnelsen även i Sverige och pingstförsamlingar bildades runt om i landet. Oftast var det en predikant eller evangelist som kallades till stugmöten eller missionshus. Hösten 1926 inbjöds en evangelist från Helgelseförbundet till Sunnerby Missionshus och sommaren 1927 hölls en dopförrättning i Pelikroken då 12 personer döptes.

Strax därefter, den 7 augusti 1927, bildades en ny församling som då fick namnet Betaniaförsamlingen. Senare ändrades namnet till Filadelfiaförsamlingen i Vrigstad vilket var ett vanligt namn inom pingströrelsen. Redan 1930 invigdes den egna kyrkan på samma tomt som den nuvarande Pingstkyrkan byggdes 1978.

Under åren har några mindre ombyggnationer utförts, och under 2021 färdigställdes en helt ny och utökad köks- och diskavdelning.