Pingskyrkan Vrigstad

Hemgrupper och bön

Bön är centralt i en Jesustroendes liv och i den kristna församlingen. För att be krävs ingen speciell, plats eller tid. Bön, samtalet med Jesus, kan ske när och var som helst. I bönen, tacksägelsen och lovsången kommer vi på ett särskilt sätt nära Gud genom Jesus. Därför är bönesamlingar något vi i församlingen vill värna om och inbjuda till.

  • Hos oss är onsdagen en lite mer specifik bönedag, då vi samlas både kl. 10:00 & 19:00 i Pingstkyrkan för bön (kvällsbönen sker varannan vecka i gemenskap med Missionsförsamlingen). Dessa samlingar är givetvis öppna för alla och du får mer än gärna delta i bönen.

  • I samband med våra gudstjänster erbjuder vi även personlig förbön (ett sätt att få hjälp i bön av en förebedjare).

  • Församlingen har också några hemgrupper där vi samlas för bön, samtal och gemenskap i hemmen.

  • Utöver detta kan nämnas att vi ofta samlas några gånger per termin till särskilda bön- och lovsångskvällar. Oftast lördagar. Se i kalendern på hemsidan eller i vårt programblad för aktuell info.

Bön är något som kan ske både enskilt och tillsammans med andra. Den är en väg för mig att på ett helt vanligt sätt tala med Gud om vad som ligger på mitt hjärta. Precis som man pratar med sin familj, make/maka eller vänner. I bönen, samtalet med Gud, får vi göra som Paulus skriver i Filipperbrevet; lämna allt till Herren i Jesu namn. Både bekymmer och glädjeämnen:

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.” (Filipperbrevet 4:6)