Om Oss

Filadelfiaförsamlingen i Vrigstad är det officiella namnet men vi kallas ofta Pingstkyrkan pga vår koppling till Pingströrelsen i Sverige. Församlingen är en ideell förening utan några ekonomiska vinstsyften och bygger huvudsakligen på frivilliga gåvor.
Medlemsavgifter förekommer inte.

Medlemsskap i församlingen bygger på en kristen bekännelse och en baptistik dopsyn. Församlingsledningen utgörs av ett äldsteråd och en styrelse. Äldsterådet svarar för andlig ledning, undervisning och församlingsvård. Styrelsen ansvarar för planering, verkställande av beslut och löpande verksamhet enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen sammanträder månadsvis.

Församlingens högsta beslutande organ är församlingsmötet där varje myndig medlem har en röst. Församlingshögtid med nattvard hålls som regel varje månad och församlingsmöten ungefär varannan månad. Det årliga årsmötet äger rum runt Trettondag Jul och ordinarie administrationsmöte under februari eller mars månad.

Under respektive flik: “Vår historia”, “Vår vision” och “Vårt samfund” kan du läsa mer om oss och vår församling.