Pingskyrkan Vrigstad

Mission

Under hela församlingens historia har bidrag sänts till olika missionärer och missionsprojekt.

Idag sänds regelbundna bidrag till Ryssland och Bolivia (fadderverksamhet). Ett omfattande biståndsarbete bedrivs genom Secondhandbutiken i samarbete med Erikshjälpen. Dessutom stöder församlingen Pingströrelsens gemensamma organ IBRA, LP-verksamheten och PMU Interlife.

I närområdet stöder vi, tillsammans med flera andra församlingar, Skolkyrkan i Sävsjö kommun. Skolpastorer finns på Rörviks skola samt på Hofgårdsskolan, Kristna skolan och Aleholmsskolan i Sävsjö. Skolkyrkan driver också fritidsgården Mejeriet i Sävsjö.

Sjukhuskyrkorna i Eksjö och Värnamo erhåller också regelbundet stöd sedan många år tillbaka.