Pingskyrkan Vrigstad

Sång och musik

Sång och musik har alltid varit en viktig del av den kristna tron. I Bibeln finns en hel bok (Psaltaren) som består av sånger som både uttrycker tacksamhet och tillbedjan till Gud, men som också sätter ord på människors respons utifrån livets alla situationer. Detta avspeglas även i våra gudstjänster. Vi vill upphöja Kungars Kung och genom sång och musik leda människor fram inför Guds tron! Med sångens budskap och inspirerade toner vill vi förmedla kunskap om vem Gud är och den personliga relation man kan få med honom genom Guds Son, Jesus Kristus.

I församlingen finns många sångare och musiker som med mångfald förmedlar toner och text som berör både Guds hjärta och våra hjärtan, allt inspirerat av Den helige Ande.

Församlingen har bl.a. tre lovsångsteam som turas om. Kören sjunger några gånger per termin och övar torsdagar innan det är dags att sjunga.