Pingskyrkan Vrigstad

Barn och familj

Söndagsskolan och XL

På söndagar, samtidigt som vi firar gudstjänst kl 10:00, träffas vi i söndagsskolan och XL. Den första stunden är vi med på gudstjänsten sedan fortsätter vi en trappa ner i Café Lyktan. Där delar vi in oss i respektive grupp, vi lär oss mer om vem Jesus är och Bibelns alla berättelser. Vi sjunger, ber, umgås och leker en stund. Varmt välkomna, vi ser fram emot att träffa er!

Söndagsskolan är för alla barn 3-9 år och XL är för alla mellan 10-13 år.

United

United är en träffpunkt för barn i årskurs 2-6. På samlingarna får barnen tid till att umgås genom att  spela pingis, pyssla eller leka lekar tillsammans. Andakt och fika är stående inslag.

Vi möts i Café Lyktan fredagar kl 17:30-19:00Tillsammansgudstjänst

Några gånger under året är gudstjänsten speciellt inriktad på barnen och deras familjer. Då sprudlar det av kreativitet, både i predikan i form av drama, bön, sång och dans. Det är uppskattade gudstjänster av såväl unga som äldre.

Långserumslägret

Varje år inbjuder vi till sportlovs- och sommarläger på den vackert belägna lägergården i Långserum. Sportlovslägret (årskurs 1-6) arrangerar vi tillsammans med Missionskyrkan i Vrigstad. Sommarlägret v. 30 (årskurs 2-9) är ett samarrangemang med Pingstkyrkan i Nässjö. Båda lägren har en tydlig kristen profil och är mycket populära.