Pingskyrkan Vrigstad

Gudstjänster

Varje söndag firar vi Gudstjänst, oftast kl 10. Gudstjänsten är den största samlingen som vi har i veckan: här möts människor av olika åldrar, personligheter och bakgrunder. Vi möts av flera olika anledningar. Dels för att lovsjunga och be till Gud, och för att lyssna in vad Han vill säga till oss genom Bibelord, sånger och predikan. Dels för att dela gemenskapen som församling, i samtal och fika efter gudstjänsten. I slutet av varje gudstjänst ger vi också alltid möjlighet att någon ber personligt för den som skulle vilja, så kallad ”förbön”.

I samband med varje gudstjänst brukar det också vara söndagsskola och XL för barn i låg- och mellanstadieålder. Barnen finns med i början av gudstjänsten och går efter en stund ner till Café Lyktans lokaler för att fortsätta sina respektive samlingar.

De flesta som går till kyrkan en söndag tillhör församlingen. Men varje gudstjänst är helt offentlig och öppen för vem som helst. Man behöver inte ens ha en egen tro för att vara välkommen.

Alltså är just du välkommen, oavsett vem du är!