Pingskyrkan Vrigstad

Vad vi tror

Goda nyheter för varje människa
De senaste åren har frågor om tro och livsåskådningar fått en renässans i Sverige, efter att till synes ha varit på väg att helt ebba ut i skuggan av det moderna samhället. Vi tror inte att detta är en slump. Människan är inte en varelse av bara kött och blod, utan det finns något mer – kalla det själ eller ande – som gör att vi längtar och söker efter något som vi ibland inte riktigt kan sätta fingret på vad det är.

Vi är skapade för gemenskap med Gud
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Så inleds berättelsen om vår värld. Vi tror att allt som vi ser och kan ta på är skapat av en allsmäktig Gud. Ingenting finns till av en slump. Det innebär att du och jag inte heller finns till av en slump, utan Gud ville att du finns! I vår tids ständiga sökande av motiv kanske vi frågor oss just detta: Om Gud överhuvudtaget finns, varför skapade Han då mig? För att han ville ha någon att älska. Gud är kärlek, oändlig kärlek, kärlek som vi inte kan föreställa oss.

Gud skapade människan med en fri vilja. Kärlek är inte kärlek om man inte kan välja att älska. Dessvärre missbrukade människan detta och gjorde uppror mot Gud, vilket fått väldigt destruktiva konsekvenser. Var och en av oss vet att det finns våld, sorg, ensamhet och girighet i vår värld. Och vi tvingas inse att det även finns i våra egna hjärtan och liv, hur mycket vi än skulle vilja att det var annorlunda.

Finns det då något hopp för oss?

Jesus är vägen, sanningen och livet
När människan gjorde uppror mot Gud, kunde Gud ha vänt oss ryggen och låtit världen fördärva sig själv. Men det gjorde inte Gud. Bibeln berättar:

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.” (Johannesevangeliet 3:16-17)

Vi tror att Gud gav det värdefullaste Han hade, sin egen Son, till den värld Han skapat. Jesus blev människa och gick ibland oss. Han helade och upprättade människor för att visa på vad Guds kärlek och nåd innebär. Men viktigast av allt: Jesus gav sitt liv på ett kors för att ta våra synder på sig. Han betalade det straff som innan varit en oundviklig dödsdom över varje människa. När Jesus sedan uppstod visade Han att Han verkligen besegrat synden och döden. Det finns hopp för oss!

Vi tror att varje människa genom Jesus har möjlighet att återfå ett helt hjärta och ett upprättat liv, oavsett bakgrund eller ålder. Inte ens storleken på våra synder är något hinder. Ibland tänker vi att det som just vi gjort är oförlåtligt, och vi blir fångar för vår egen skamkänsla. Men den som ber Gud om förlåtelse får förlåtelse. Detta är goda nyheter för varje människa!

Bibeln är Guds ord
Genom historien har berättelsen om Gud och Jesus spridits från mun till mun. Människor som fått sina liv förvandlade har inte kunnat annat än berätta vidare! Många av dessa berättelser har skrivits ner i Bibeln. Bibeln är skriven av ett 40-tal författare över en period på drygt 1500 år och fångar väldigt mycket av människans längtan, oro, tankar och hennes sökande efter Gud. Men Bibeln är framförallt Guds tilltal till oss. Genom profeter har Gud uppmuntrat, utmanat och tillrättavisat sitt folk.

I en tid av miljoner åsikter – böcker, TV-kanaler, twittrar och bloggar – kan man verkligen fråga sig varför just Bibeln skulle vara värd att läsa. Men denna bok har lästs i snart 2000 års tid och människor genom alla generationer har funnit att det som står faktiskt är sant. Guds ord har gett dem hopp och glädje i alla livets situationer. Därför tror vi att Bibeln håller för att läsas ännu några år.

Vill du veta mer?
Kristen tro kan egentligen inte sammanfattas på några rader, även om vi här gjort ett försök. Om du vill veta mer är du varmt välkommen att vara med på en gudstjänst, gå en Alphakurs eller bara kontakta oss!